De fundamenten van Van den Burg Eiproducten bv werden meer dan 100 jaren geleden gelegd. Op de moderne productielocatie in Waalwijk worden vloeibare eiproducten en eiwitpoeders geproduceerd voor industriële toepassing.

 

Als onderdeel van Interovo Egg Group BV heeft Van den Burg Eiproducten de toegang tot een grote groep van leveranciers die vooraf op kwaliteit gecontroleerd zijn. Daarnaast biedt Interovo Egg Group al haar bedrijven ondersteuning bij kwaliteitsborging van processen en kennisdeling in product- en marktontwikkelingen. Daarmee is Van den Burg Eiproducten altijd voorloper in de markt en kan zij de klanten optimaal bedienen.

.


  VAN DEN BURG
  EIPRODUCTEN

 

 

De fundamenten van Van den Burg Eiproducten bv werden meer dan 100 jaren geleden gelegd.


 

 


   EIPRODUCTEN

 

 

Van den Burg Eiproducten BV is gespecialiseerd in de levering van vloeibare eiproducten aan de levensmiddelenindustrie.

 

 

 


 


  KWALITEIT &
  TRACEERBAARHEID

 

 

De EggTraceBase® garandeert een complete en transparante traceerbaarheid van alle producten van diervoeder tot aan geleverd product.

 

 

 


 


  
  CERTIFICATEN

 

 

U benadert een afgeschermde webpagina waar u diverse certificaten van ons kunt downloaden.

 

 

 


 

   ESF-di voor het bevorderen van de leercultuur

Van den Burg Eiproducten B.V. is gevestigd in Waalwijk en is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige eiwitpoeders en vloeibare eiproducten. Middels een hoogwaardig droogproces wordt vocht uit het vloeibare eiwit geëxtraheerd en resteert een droog poeder. De grootste voordelen hiervan zijn dat het poeder niet gekoeld hoeft te worden bewaard en de houdbaarheid ervan meer is dan 12 maanden. De  eiwitpoeders worden in Europa, maar ook ver daarbuiten geleverd aan grote foodmultinationals en minder grote klanten.

De voedingsindustrie is onderhevig aan grote veranderingen door automatiseren van processen, sterk variërende werktijden en diensten, continue verscherpende hygiëne-eisen en strenger gereguleerde werkprocessen. Door deze veranderingen worden steeds meer eisen gesteld aan werknemers in de voedingsindustrie. Onder werknemers ontstaat daardoor een gat tussen de beschikbare kennis en de vanuit de werkplekken vereiste/gewenste kennis en kunde. Door onvoldoende scholing ondervinden medewerkers toenemende werkdruk en een afnemende motivatie om constant te blijven leren.

Voor  Van den Burg Eiproducten is het noodzakelijk gebleken om de leercultuur binnen het bedrijf te bevorderen. Dit willen zij doen in samenwerking met externe adviseurs van vABC. vABC zal in samenwerking met de medewerkers een betere manier van opleiden ontwikkelen en implementeren, die een structurele oplossing biedt voor het bovengenoemde probleem.